18 lutego 2018

Kim jesteśmy?


Fundacja KARUNA – Ludzie dla Zwierząt działa od 2009 roku. Od początku swojego istnienia skoncentrowaliśmy nasze działania na rozwiązaniu problemu bezdomnych zwierząt.


JAK POMAGAMY?

KASTRUJEMY I CZIPUJEMY BEZDOMNOŚĆ

Opracowaliśmy i wdrażamy w Polsce program Kastrujemy Bezdomność, którego celem jest zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt poprzez finansowanie zabiegów kastracji oraz czipowania zwięrząt będących pod opieką osób, których zasoby finansowe uniemożliwiają opłacenie zabiegu. Działamy w całej Polsce. Zachęcamy gminy do współpracy, pomagamy im wdrażać w programy gminne finansowanie kastracji i czipowania. Uświadamiamy, że bardziej humanitarne jest przeciwdziałanie bezdomności poprzez kastrację aniżeli finansowanie wyłącznie odławiania zwierząt i umieszczania ich w schroniskach, w których statystycznie umiera co 2 kot i co 4 pies.

OTACZAMY OPIEKĄ, STERYLIZUJEMY, LECZYMY

Otaczamy opieką ponad 300 kotów wolno żyjących oraz kilkadziesiąt psów, których opiekunów wspieramy zakupem karmy, finansowaniem zabiegów, leczenia oraz kastracji i czipowania. Wspieramy wolontariuszy zajmujących się opieką nad zwierzętami.

Sterylizujemy, szczepimy i leczymy. Jesteśmy zwolennikami przeciwdziałania nadpopulacji niechcianych zwierząt, dlatego stawiamy na zapobieganie nadmiarowi urodzin poprzez propagowanie i upowszechnianie zabiegu sterylizacji zamiast uśmiercania kolejnych ślepych miotów.

POMAGAMY DOMOWYM PRZYTULISKOM DLA ZWIERZĄT

Uważamy, że domowe przytuliska dla zwierząt dużo lepiej spełniają role domów tymczasowych, ośrodków adopcyjnych i socjalizacyjnych dla zwierząt aniżeli duże schroniska. Mniejsze ośrodki mają większe możliwości w pozyskaniu wiedzy o charakterze i zachowaniach konkretnego zwierzęcia i mogą zapewnić lepszą opiekę poświęcając pojedynczemu zwierzakowi dużo więcej czasu i uwagi.Dlatego wspieramy wolontariuszy, którzy poświęcając nie tylko swoje prywatne zasoby materialne, ale także mieszkaniowe oddają cały swój czas pokrzywdzonym przez innych ludzi zwierzętom.

STAWIAMY NA EDUKACJĘ. NASZ PROGRAM OBEJMUJE:

1) edukację w zakresie odpowiedzialnych adopcji zwierząt
Osoba decydująca się na zamieszkanie ze zwierzakiem musi mieć pełną świadomość i wiedzę o rodzaju odpowiedzialności (także prawnej), jaką na siebie bierze. Chcemy umożliwić przyszłym opiekunom kontakt ze specjalistami doświadczonymi w opiece na zwierzętami.

2) współpracę z szkołami podstawowymi
Jesteśmy przekonani, że rozbudzanie wrażliwości, budowanie szacunku do innych istot ograniczy z czasem ilość aktów okrucieństwa wobec zwierząt. Jednym z naszych celów jest współpraca ze szkołami, aby móc uwrażliwiać na problemy zwierząt już od najmłodszych lat. Kształtowanie świadomości, że zwierzę nie jest rzeczą, że odczuwa nie tylko fizycznie, ale także psychicznie jest najlepszą metodą by rozwijać empatię oraz budować poczucie odpowiedzialności.

3) program szkoleń dla przedstawicieli samorządów, służb i instytucji publicznych

INTERWENIUJEMY

Jako fundacja mamy prawo i obowiązek jednocześnie, by w sposób szybki i skuteczny reagować na krzywdę zwierząt. Nie wolno być obojętnym na krzywdę i cierpienie w każdym wymiarze. Za zwierzętami także stoi prawo. Brak reakcji jest przyzwoleniem na ich krzywdzenie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wielu boi się bezpośrednio zwrócić uwagę oprawcy. Służymy im pomocą.Jesteśmy przekonani, że propagując ideę szacunku do zwierząt, propagujemy ideę szacunku do nas ludzi, do siebie nawzajem, ideę tego, by nie być obojętnym na krzywdę i cierpienie w każdym wymiarze i pod każdą postacią. Czasem potrzeba tak niewiele by uczynić coś dobrego dla zwierząt, dla środowiska a przez to wszystko dla nas samych.